Definicions Català

  • Divisió o repartiment d'una cosa entre diverses persones indicant el que correspon a cadascú: han fet la distribució dels papers per a l'obra de teatre i m'ha tocat ser la protagonista.
  • Divisió d'una cosa en parts de manera que cadascuna d'elles tingui una destinació o posició.
  • Repartiment d'un producte del fabricant als comerciants: hem contractat una nova empresa per a la distribució dels llibres a les llibreries.