Definicions Català

  • Apartar l'atenció d'algú del que fa o del que ha de fer: abaixa el volum del televisor, que estic estudiant i em distreu.
  • Fer passar el temps de manera agradable: una bona lectura em distraurà.
  • distreure's o distraure's  Perdre l'atenció amb facilitat i no adonar-se del que es fa o es diu o del que passa al voltant: sempre es distreu a classe i després no sap si hi ha deures o no.