Definicions Català

  • Fer que una persona o una cosa no sigui igual que les altres: va fer una marca a cada paquet per distingir-los. sin:  diferenciar
  • Notar la qualitat, característica o circumstància que fa que dues persones o coses no siguin iguals: no distingeix l'or de la plata. sin:  diferenciar
  • Notar, sentir o veure una cosa amb claredat: vam distingir una llum dalt de la muntanya.
  • distingir-se  Destacar entre altres per una o més qualitats o virtuts: aquesta noia es distingeix per la seva sensibilitat musical.