Definicions Català

  • Diferència que fa que dues o més coses o persones no siguin iguals: us estimo a tots sense distinció.
  • Conjunt de qualitats i virtuts que fan que una persona destaqui entre les altres:és una persona amb distinció, molt educada i culta.
  • Honor, gràcia o tracte especial que es concedeix a una persona.