Definicions Català

  • Allunyar o posar lluny d'alguna persona o cosa.
  • distanciar-se  Esdevenir, dues persones, diferents en la manera de pensar o de sentir: les nostres maneres diferents de comprendre la vida ens han distanciat.