Definicions Català

  • Fet que produeix un dolor i un sentiment de tristesa molt gran. sin:  desgràcia
  • Mala sort o circumstància adversa: van tenir la dissort de perdre tota la collita.