Definicions Català

  • Desfer un cos sòlid dins un líquid: dissol l'antibiòtic en aigua. sin:  deixatar,  diluir
  • Desfer un acord o lligam que manté unides coses o persones: o dissols l'empresa o tindràs pèrdues; en arribar ell, la reunió es va dissoldre.