Definicions Català

  • Dibuix que es fa d'una cosa perquè serveixi de model quan s'apliqui.
  • Activitat creativa que té com a fi projectar objectes que tinguin una bellesa i una utilitat: vull estudiar disseny industrial.