Definicions Català

  • Enfrontament entre dues o més persones en el qual es defensen opinions o interessos oposats: a classe hem tingut una disputa sobre la religió. sin:  discussió,  litigi