定義 Catalan

  • Que té l'actitud adequada o està preparat per fer una cosa.