Definicions Català

  • Fer més petita, menys nombrosa, menys important, etc., una cosa: la baixada de la temperatura ha disminuït la mida d'aquest objecte de metall. sin:  empetitir
  • Fer-se més petita, menys intensa, etc., una cosa: des que va canviar de feina els seus ingressos han disminuït. sin:  baixar,  minvar