Definicions Català

  • Reducció de la quantitat, la mida, la importància, etc., d'una cosa.
  • Quantitat que es redueix d'una cosa: les importacions van experimentar una disminució del 2%.