Definicions Català

  • Persona que no té totes les facultats físiques i mentals.