Definicions Català

  • Conversa o debat entre diverses persones en què s'examina un assumpte o tema per resoldre'l o explicar-lo: hem tingut una discussió sobre les energies i els recursos del planeta.
  • Conversa o enfrontament entre dues o més persones en el qual es defensen opinions o interessos oposats: el futbol sol provocar grans discussions. sin:  disputa