Definicions Català

  • Oposició i falta d'harmonia entre persones, grups de persones o coses: hi ha molta discòrdia, en aquesta comunitat de veïns.