Definicions Català

  • Fer que una persona o cosa vagi o es mogui cap a un punt o lloc determinat: el capità dirigeix el vaixell.
  • Governar, manar o guiar un grup de persones o una cosa: dirigir una empresa; dirigir un grup de turistes.
  • Adreçar, fer anar cap a un costat o cap a una persona: va dirigir una mirada al seu germà.
  • dirigir-se  Anar en una direcció o cap a un lloc determinat: es va acomiadar mentre es dirigia a la porta.
  • Parlar o escriure a una o més persones: el professor es va dirigir a tota la classe.