Definicions Català

  • física Part de la física que estudia el moviment de les coses amb relació a les causes que el produeixen.
  • Manera com es desenvolupa una activitat segons els factors que la caracteritzen.