Definicions Català

  • Fet de renunciar a un càrrec o lloc de treball que s'ocupava: la dimissió del president ha fet trontollar el futur de l'empresa.