Definicions Català

  • [persona] Que desenvolupa una activitat o un treball amb esforç, atenció i rapidesa: aquest noi és un treballador diligent. sin:  aplicat