Definicions Català

  • Augment del volum o de la longitud d'un cos perquè n'augmenta la temperatura: la calor provoca la dilatació dels metalls.
  • medicina Augment del diàmetre o de l'amplada d'un conducte, d'un orifici, d'una cavitat, etc., del cos.