Definicions Català

  • Que és mereixedor d'una cosa o d'una persona: la seva actuació es digna d'un bon aplaudiment.
  • Que és honest o respectable: una persona digna no menteix mai.
  • Que és correcte o acceptable: tothom té dret a viure en unes condicions dignes.
  • Que es correspon amb les qualitats, virtuts o formes de comportament d'una persona o cosa: la seva contesta insolent va ser digna del seu mal caràcter.