Definicions Català

  • Dels dits o que hi té relació. sin:  dactilar
  • [aparell, instrument] Que funciona amb dígits, que representa una mesura, un temps, etc., mitjançant nombres: rellotge digital; els telèfons digitals han substituït els analògics.