Definicions Català

  • Transformació, per mitjà de l'aparell digestiu, d'un aliment en substàncies útils per a la vida:és perillós banyar-se mentre s'està fent la digestió.