Definicions Català

  • Extensió en l'espai per totes direccions: aquests altaveus permetran la difusió del so per tota la sala.
  • Coneixement d'una cosa per un gran nombre de persones: la notícia del debut de l'actriu va tenir gran difusió.