Definicions Català

  • Estendre per l'espai en totes direccions. sin:  disseminar,  escampar
  • Donar a conèixer a un gran nombre de persones una cosa, generalment un fet o una notícia: el missatge de pau ha estat difós pels cinc continents. sin:  divulgar,  escampar