Definicions Català

  • Obstacle o inconvenient que impedeix o fa difícil la realització d'una cosa: la pluja és una de les dificultats que s'han trobat els ciclistes que competeixen. sin:  complicació