Definicions Català

  • Que no es pot fer, entendre o aconseguir sense fer servir molta habilitat, intel·ligència o esforç: activitat dificultosa. sin:  difícil
  • [persona] Que té mal caràcter, causa problemes i no és fàcil de tractar. sin:  difícil