Definicions Català

  • Que no és igual o que no s'assembla: una sopa i un pastís són menjars diferents. sin:  distint
  • Alguns o uns quants: he vist diferents pel·lícules d'aquest director.