Definicions Català

  • Qualitat, característica o circumstància que fa que dues persones o coses no siguin iguals entre si: la diferència entre el dia i la nit és la llum que hi ha.
  • Falta d'acord o enteniment entre dues o més persones: les diferències entre el partit governant i el dels ecologistes s'han fet evidents a l'assemblea. sin:  desacord,  desavinença
  • matemàtiques Quantitat que resulta de restar unes altres dues quantitats entre si: la diferència entre 20 i 15 és 5.