Definicions Català

  • Representar la figura d'una persona, d'un animal o d'una cosa en una superfície mitjançant línies traçades amb instruments adequats: ha dibuixat un cercle amb un compàs.
  • Descriure o explicar la realitat d'una manera viva i fidel: amb les seves paraules anava dibuixant la casa.
  • dibuixar-se  Aparèixer, mostrar-se o veure's una persona o cosa, però sense claredat ni exactitud: allà es dibuixa un camí, tant de bo sigui el que condueix al poble!