Definicions Català

  • Que passa o que es repeteix cada dia: aquest estiu tenim entrenament diari.
  • Publicació que surt cada dia: compro el diari cada dia i el llegeixo al tren.
  • Llibre en el qual una persona va escrivint dia a dia, o dividits per dies, fets o pensaments íntims: hi ha persones que quan fan un viatge escriuen en un diari les seves experiències diari de bord a) Llibre en el qual la persona que mana en una embarcació pren nota de tots els fets que tenen lloc al llarg del viatge.