Definicions Català

  • Punt central d'un blanc de tir: al tir amb arc, els esportistes han d'encertar amb la fletxa a la diana.
  • Toc o música militar que es fa quan despunta el dia perquè els soldats es llevin.