Definicions Català

  • Quantitat de diners que algú deu: està deseperat perquè té molts deutes i no sap com pagar-los. sin:  dèbit
  • Obligació que té algú de pagar o de donar una cosa a una altra persona. deute públic a) Deute que el govern reconeix per escrit a les persones que li deixen diners.