Definicions Català

  • Exigència establerta per la moral, la llei o l'autoritat: tots els ciutadans tenen el deure de respectar les lleis. sin:  obligació
  • Cosa que s'ha de fer: tinc el deure d'endreçar la meva habitació. sin:  obligació
  • deures  Treballs o exercicis que un estudiant fa fora de l'escola o ea centre d'estudis: avui tinc molts deures i no puc sortir.
  • Tenir l'obligació de pagar una quantitat de diners o de donar alguna cosa: dec diners al banc pel préstec que em van fer.
  • Tenir l'obligació de fer alguna cosa per llei moral o per necessitat física o lògica: gràcies per la vostra ajuda, us dec un favor.
  • Ser probable o possible un fet, un esdeveniment, etc: no contesta, deu haver sortit.
  • Tenir com a causa, o ser el resultat d'alguna cosa: deuen la victòria al bon entrenament; aquestes escletxes es deuen a la baixa qualitat dels materials.