Definicions Català

  • Impedir a algú o a alguna cosa de continuar un moviment, una acció: el guàrdia va deturar el trànsit. sin:  aturar,  detenir,  parar
  • deturar-se  Deixar de moure's, de continuar una acció: sortirem quan la pluja es deturi. sin:  aturar-se