Definicions Català

  • Que ha estat establert o fixat de manera clara o exacta.
  • Que és concret o particular: aquesta flor només creix amb unes condicions i en uns llocs determinats.
  • [persona] Que mostra coratge i decisió en la manera d'actuar.