Definicions Català

  • Sofrir, alguna cosa, un procés pel qual empitjora o perd qualitat o valor: el fred deteriora la fusta; el motor s'ha deteriorat molt amb l'ús. sin:  espatllar