Definicions Català

  • Part petita d'alguna cosa: en un jardí, un trèvol és un detall molt petit.
  • Acció realitzada per un impuls o un bon sentiment, especialment quan amb aquesta acció es mostra educació o delicadesa: l'Eduard ha tingut el detall de convidar-me a berenar. sin:  gest