Definicions Català

  • Separació o canvi de la direcció que segueix algú o alguna cosa: l'aigua provoca la desviació dels raigs de llum.
  • Modificació de la direcció d'un conducte o d'una via: el carrer estava en obres i hem hagut d'agafar una desviació.
  • Separació o canvi de la direcció normal: desviació de columna vertebral.