Definicions Català

  • Fet que produeix un dolor i un sentiment de tristesa molt gran. sin:  desgràcia