Definicions Català

  • [cosa, part] Que està situat, en relació amb la posició d'una persona, al costat contrari al del cor: la mà destra. sin:  dret
  • [persona] Que té capacitat, habilitat i experiència en fer una cosa o desenvolupar una activitat:és destre amb les eines.
  • Persona que toreja a les places de toros. sin:  torero