Definiciones Catalan

  • Força hipotètica i desconeguda que determina el que ha de passar. sin:  fat,  fatalitat
  • Situació a què arriba una persona de manera inevitable com a conseqüència d'un seguit de successos i circumstàncies: per la seva actitud despòtica, el seu destí era acabar sol.
  • Fi,ús o funció que es dóna a una cosa: el destí de l'aigua d'aquests canals és el reg. sin:  destinació
  • Lloc a on es dirigeix algú o alguna cosa: tren amb destí a Tarragona. sin:  destinació