Definicions Català

  • Estendre el que està plegat: els seguidors del Barça van desplegar una pancarta animant el seu equip.
  • Repartir de manera oberta i estesa un conjunt de persones: les tropes es van desplegar per la zona.
  • Fer servir o mostrar una qualitat: va desplegar tot el seu enginy per animar la festa.