Definicions Català

  • Quantitat de diners que es gasten, especialment en compres, impostos, etc: té més despeses que guanys.