Definicions Català

  • Interrompre el son: aquella nit em van despertar uns sorolls estranys.
  • Estimular un estat o una sensació: despertar la gana; despertar l'interès; despertar-se la curiositat.