Definicions Català

  • Elegir una persona perquè faci una cosa determinada: avui designarem un delegat de classe.