Definicions Català

  • Danyar amb paraules o amb accions la dignitat, l'estima o la consideració que es mereix una persona o una cosa: corren rumors falsos que et deshonren.