Definicions Català

  • Falta o disminució de la dignitat, l'estima i el respecte que es mereix una persona o una cosa: demanar perdó no és cap deshonra.