Definicions Català

  • Fet de deixar d'estar congelada una cosa i de tornar a l'estat líquid mitjançant un augment de temperatura, especialment el gel i la neu durant les estacions més càlides: el desglaç fa augmentar el cabal dels rius. sin:  desgel