Definicions Català

  • Desfer la forma de cilindre o de rotlle del que havia estat enrotllat: va estirar amb tanta força que el rotlle de paper es va desenrotllar completament.
  • Fer que una cosa progressi fins a agafar una forma concreta o definitiva: el científic ha desenrotllat la seva teoria de manera clara i explícita. sin:  desenvolupar